Compra

T’acompanyem durant tot el procés de la compra, assessorant i tramitant tota la documentació necessària. Una vegada finalitzada la compra ens ocupem de tots els canvis de nom de subministraments, així com també possibles rehabilitacions que pugui necessitar l’immoble.

Lloguer

Gestió integral de lloguer. Oferim la major rendibilitat per al seu immoble, gestió publicitària, recerca i selecció dels llogaters, gestió de cobraments, atenció d’incidències, renovació de contractes i gestió i conservació de la finca (obres i assegurances).

Venda

Després d’un primer contacte i valoració de la teva propietat, efectuem un extens reportatge fotogràfic i audiovisual optimitzant al màxim la teva vivenda. A continuació la publiquem en portals de renom, web, revistes i col·laboracions amb altres immobiliàries. Realitzem la tramitació de tota la documentació necessària i t’acompanyem des de l’inici de la venda fins al final.

Promoció d’habitatge eficient i sostenible

Donem suport l'inici de la transició cap a un desenvolupament competitiu i sostenible en el llarg termini del sector, entenent 'sostenible' com un creixement més equilibrat i responsable des de les perspectives econòmica, social i mediambiental.

Compra-venda de parcel·les

Assessorament fiscal i jurídic i gestió i tramitació de documentació necessària. Tracte directe amb el venedor i preparació i supervisió del procés d’escriptura.

Rehabilitació i interiorisme

Dissenyem projectes personalitzats adaptant-los a les seves necessitats, creant espais per a ser viscuts i gaudint del seu confort. Planifiquem, coordinem i dirigim la execució de les nostres obres. Gestionem i tramitem els permisos i llicències pertinents.

Vull rehabilitar